Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

ĐẠI LÝ BƠM MÀNG KHÍ NÉN YAMADA GIÁ TỐT NHẤT


ndp5fvtMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FVT
Vui lòng gọi
ndp  5fdtMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FDT
Vui lòng gọi
ndp5  fstMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FST
Vui lòng gọi
ndp 5 fatMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FPT
7.700.000


ndp  5fstMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FAT
10.758.000
ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BPT-FL
37.884.000
ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BPN-FL
31.878.000
ndp 25kynar nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BFT
Vui lòng gọi
ndp 25kynar nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BFN
Vui lòng gọi
ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BAT
27.269.000
ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BAN
21.725.000
ndp20 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPT
Vui lòng gọi
ndp20 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPN
Vui lòng gọi
ndp20 poly pp nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPT-PT
19.481.000
ndp20 poly pp nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPN-PT
17.754.000
ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BAT
28.787.000
ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BAN
17.424.000
ndp20 poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BPT-FL
Vui lòng gọi
ndp20 poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BPN-FL
Vui lòng gọi
ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BAT
23.397.000
ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BAN
17.732.000
ndp 15 polynptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15FPT
15.983.000
ndp 15 polynptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15FPN
12.233.000
ndp 15 nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15BAT
16.511.000
ndp 15 nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15BAN
15.213.000
dp 10pMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BPT
7.700.000
dp 10pMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BPN
7.700.000
dp 10aMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BAT
14.454.000


dp 10aMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BAN
13.156.000
ndp 80 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BPT
195.151.000
ndp 80 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BPN
137.181.000
ndp 80 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BFT
Vui lòng gọi
ndp 80 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BFN
Vui lòng gọi
ndp 80 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BAT
93.159.000
ndp 80 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BAN
56.793.000
ndp 50 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BPT
70.444.000
ndp 50 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BPN
61.875.000
ndp 50 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BFT
Vui lòng gọi
ndp 50 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BFN
Vui lòng gọi
ndp 50 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BAT
54.967.000
ndp 50 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BAN
36.729.000
ndp 40poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BPT
50.721.000
ndp 40poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BPN
42.163.000
ndp 40iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BFT
Vui lòng gọi
ndp 40iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BFN
Vui lòng gọi
ndp 40alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BAT
44.814.000
ndp 40alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BAN
30.514.000
ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPN-FL
Vui lòng gọi
ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPN-FL
Vui lòng gọi
ndp 25poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPT-PT
25.817.000
ndp 25poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPN-PT
18.425.000
ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BAT
Vui lòng gọi


ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BAN
Vui lòng gọi